Privacy statement

Doeleinden verwerking

Love Bridge verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • U van relevante informatie te kunnen voorzien;
  • En/of registratie;
  • En/of een profiel schets te (kunnen) maken;
  • En/of een analyse te (kunnen) maken ten behoeve van onze diensten;
  • En/of uw profiel te kunnen voorleggen aan de door u uitgekozen dame(s) (als man);
  • En/of uw profiel te kunnen plaatsen ten behoeve van matchmaking (als vrouw);
  • En/of contact te kunnen onderhouden voor, tijdens en na het uitvoeren van onze diensten.

Wettelijke grondslag verwerking

Love Bridge verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ontvangers persoonsgegevens

Love Bridge zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Love Bridge worden bewaard voor een duur van minstens 6 maanden, tenzij anders afgesproken. De bewaartermijn gaat in na afronding van de geleverde dienst(en).

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Love Bridge te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Love Bridge verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Love Bridge doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door Love Bridge een email te sturen. Bij verzoek kunnen wij u om identificatie vragen.

Love Bridge
Beverweide 6
5467LA Veghel
Lovebridge.eu@gmail.com
+31 6 34833342

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Love Bridge, neem dan contact op met Love Bridge via de bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht.